Kako kupovati matrice ?

 

Oaberite matricu sa spiska a zatim kliknite na nju i ubacite je u korpu.